Cywilizacja miłości

633px-pope-john-paul-ii-1Chrześcijanie na całym świecie przygotowują się do beatyfikacji Jana Pawła II. Szczególnie dla nas, Polaków, jest to bliskie sercu wydarzenie, ponieważ nasz rodak, który uczył nas miłości potężnej, pięknej i czystej oraz pokory w swym niezwykłym cierpieniu, będzie wliczony w poczet błogosławionych.
Nauka Jana Pawła II była kontynuacją i kwintesencją jego poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI. Wszyscy trzej budowali cywilizację miłości. Z tej okazji warto przypomnieć sylwetki byłych papieży. Chrześcijanie na całym świecie przygotowują się do beatyfikacji Jana Pawła II. Szczególnie dla nas, Polaków, jest to bliskie sercu wydarzenie, ponieważ nasz rodak, który uczył nas miłości potężnej, pięknej i czystej oraz pokory w swym niezwykłym cierpieniu, będzie wliczony w poczet błogosławionych.
Nauka Jana Pawła II była kontynuacją i kwintesencją jego poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI. Wszyscy trzej budowali cywilizację miłości. Z tej okazji warto przypomnieć sylwetki byłych papieży.
Pierwszy z nich – Jan XXIII, piastujący Stolicę Piotrową w latach 1958-1963, był inicjatorem Soboru Watykańskiego II. Jego pontyfikat owocował m.in. w działania na rzecz pokoju na świecie. Świadectwem o tym, jak bardzo go ukochał, był wydany przez niego pierwszy na świecie dokument adresowany nie tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli, w którym gorliwie apelował właśnie o pokój ( Encyklika „Pacern In terris” ). Ojciec Święty miał też na uwadze miłość wobec słabszych, równość, sprawiedliwość, jedność, a także poszanowanie każdej istoty ludzkiej. Wiele razy z wiarą wzywał do omawiania Różańca Świętego. Najważniejszym osiągnięciem pontyfikatu papieża była gotowość dialogu z innymi religiami, a przede wszystkim z judaizmem. Za całym swój trud prowadzenia Ludu Bożego został wyniesiony na ołtarze w 2000 roku. Bywa nazywany Papieżem Dobrym, Janem Uśmiechniętym, Janem Pokornym i Sprawiedliwym wśród narodów świata.
Naśladowcą nauczania Jana XXIII był Paweł VI. Sprawował on urząd Biskupa Rzymu od 1963 do 1978 roku. Papież ten dokończył dzieło swojego poprzednika – zamknął Sobór Watykański II, a następnie poświęcił się realizowaniu jego postanowień. Paweł VI oddawał się przede wszystkim działaniom ekumenicznym i międzyreligijnym. Był pierwszym papieżem od czasów św. Piotra, który odwiedził Ziemię Świętą – udał się z pielgrzymką do Jerozolimy w 1964 roku. Ponadto Ojciec Święty, podobnie jak Jan XXIII, miłował pokój na świecie. Podobnie też czcił Maryję, ustanawiając ją Matką Kościoła. Dużo uwagi poświęcał także Różańcowi Świętemu ( Encykliki „Mense maio”, „Christi Matri”).
Następnie funkcję Głowy Kościoła przejął Jan Paweł I zmarły po 33 dniach pontyfikatu. Wtedy to papieżem zostaje Polak – Karol Wojtyła. Od samego początku swego pontyfikatu jest blisko Ludu Bożego – odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedził wszystkie kontynenty. Jego spotkania z wiernymi gromadzą niezliczone rzesze ludzi także innych wyznań. Wszystkie audiencje budzą wielki zachwyt i podziw dla sposobu, w jaki Jan Paweł II wiedzie narody do współpracy i jedności. Całe jego życie zdobią liczne działania ekumeniczne. Papież podejmuje dialog z różnymi religiami: judaizmem i islamem. Znakami budowania zgody były apostolskie podróże m.in. do Grecji, Syrii, Malty ( 2001 ), Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii, Szwecji ( 1989 ), Francji (1986 ) czy pielgrzymka do Ziemi Świętej ( 2000 ). Wszystkie te czyny dla jedności, zgody i pokoju podyktowane były jego cudowną miłością dla Boga i Kościoła. Biskup Rzymu powziął także inny heroiczny akt – mianowicie miał odwagę przepraszać za błędy: „ (…) za wszystkie dawne i obecne sytuacje, w których synowie i córki Kościoła katolickiego zgrzeszyli czynem i zaniedbanie przeciw swoich braciom i siostrom prawosławnym, niech Pan udzieli nam przebaczenia.”. Jan Paweł kochał wszystkich ludzi, szczególnie zaś uczucie żywił do młodych. To właśnie dla nich ustanowił Światowy Dzień Młodzieży. Pragnął, aby młode pokolenia wzrastały we wzajemnej przyjaźni i pokoju, a przede wszystkim w wierze. Chciał by byli „ solą i światłem świata”. Papież uczył miłości do Maryi. Od początku powierzył swój pontyfikat jej opiece. Przez całe swe życie ukazuje nam Jej świętość, głębię wiary, bezgraniczne zawierzenie Bogu i wzywa do takiej postawy. Ojciec Święty powierza Maryi – Matce Kościoła narody, rodziny, młodzież, starców, cierpiących i chorych. Jego motto brzmi: „ Totus Tubus” ( „Cały twój” ). Papież bardzo często podkreślał też matczyna miłość Maryi: „ Ona wychowała moje serce od najmłodszych lat”. Jan Paweł II odkrywa przed nami potęgę modlitwy, szczególnie tej różańcowej. Objawia ją jako pomoc w przezwyciężaniu trudności i środek pokoju. Karol Wojtyła nie unika też tematów trudnych – odważnie sprzeciwia się eutanazji i aborcji, by chronić życie człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W ten sposób papież podkreślał godność i szacunek każdej istoty ludzkiej. Ojciec święty był także niesamowitym wzorem w przezwyciężaniu cierpienia, naśladując tym samego Chrystusa. Mimo podeszłego wieku i ciała umęczonego chorobą uczestniczył w mszach św. I prowadził modlitwę Anioł Pański. O cierpieniu mówi tak: „(…) jest tajemnicą szczególnie nieprzeniknioną i dlatego trudna do zrozumienia, do przyjęcia prze człowieka. […] Nasze cierpienia nabierają znaczenia i wartości, gdy są zjednoczone z Jego cierpieniem.”.
Życie Jana Pawła II było przepełnione wiarą, nadzieją, modlitwą. Jednak najpiękniejszym owocem była miłość – nadzwyczajna, bezgraniczna i skierowana zarówno do Boga jak i człowieka. Miłość przejawiała się w każdym słowie, geście, uśmiechu. Kochał wszystkich, a zarazem każdego z osobna. W ten sposób znakomicie kontynuował naukę, a jego czyny stały się kwintesencją działań poprzedników. Beatyfikacja, która odbędzie się 1 maja, będzie ukoronowaniem jego wybitnego życia. Wszyscy chrześcijanie będą dziękować za ten wspaniały dar i modlić się. To właśnie nas nie powinno zabraknąć w Rzymie, jeżeli nie fizycznie to przynajmniej duchowo, bo możemy być dumni z naszego rodaka Jana Pawła WIELKIEGO.

Kamila Madejczyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł, Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>